Användarvilkoren

 1. Introduktion

Välkommen till Eventdjs.se (webbplatsen), som ägs och drivs av Mentgroup (företaget, “vi” eller “oss”). Dessa användarvillkor utgör en bindande överenskommelse mellan bokare/arrangör “kund” och DJ/ saxophonist/tekniker “Leverantör”  som reglerar din åtkomst och användning av webbplatsen. Vänligen läs dessa villkor noga. Om du inte godkänner några av villkoren bör du inte använda webbplatsen eller några av våra tjänster.

Accepterande av användarvillkoren sker Genom att få åtkomst till eller använda webbplatsen, registrera ett konto, eller genom att visa, få åtkomst till, ladda upp eller ladda ner någon information eller innehåll från eller till webbplatsen, bekräftar och garanterar du att du har läst, förstått och godkänner dessa användarvillkor. Eftersom din integritet är viktig för oss innefattar dessa användarvillkor också, genom hänvisning till vår integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in och använder din information. Var god läs integritetspolicyn. Slutligen kan du behövas godkänna ytterligare villkor för att delta i vissa funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som kan släppas vid senare tidpunkt. Sådana ytterligare villkor införlivas härmed i dessa användarvillkor genom hänvisning, men sådana ytlerligare villkor ska endast gälla för den aktuella funktionen.

Ändringar av användarvillkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra, tillägga, ersätta eller på annat sätt modifiera dessa användarvillkor när som helst. Det är ditt ansvar att kontrollera den här sidan efter uppdateringar. Din användning av webbplatsen på något sätt efter sådan ändring utgör ditt samtycke till sådana ändringar eller revideringar.

2. Pris och avgifter

Användning av vår tjänst är helt kostnadsfritt fram tills en bokning har bekräftats och genomförts mellan kunden och leverantören. Avgift för kunden 0 kr. Avgift för leverantören är 14% av det överenskomna priset.

3. Gig annonser

Webbplatsen tillåter medlemmar att skicka in två typer av annonser: (1) annons från företag/privatperson för att få in ansökningar till ett event (“Gig annons”) och (2) annons från DJs (inklusive saxofonister) som söker Gig (“Tjänst annons”). Gig annons och tjänst annons kan ibland sammantaget hänvisas till här som “annons”. Endast användare som har skapat ett konto kan skicka in och svara på annonser. 

4. Tjänst annonser

Som företag eller privatperson, när du skapar annons, inkluderar du allmän information om eventet såsom plats, kapacitet, genrer, datum och budget (om det är förinställt). Du kan också välja att inkludera vissa krav som måste uppfyllas av artister för att kunna spela på ditt event, inklusive men inte begränsat till att kräva en specifik “publik” eller antal sålda biljetter. Som DJ kan du svara på annons som du tycker är intressant.

5. Ansvar

Leverantören och kunden ansvarar för alla bokningar som genomförs genom Evenetdjs. Eventdjs är fri från ansvar och skyldigheter för eventuella ofullständiga avtal av någon part. Om informationen som tillhandahålls av leverantören och/eller kunden via Eventdjs är vilseledande eller felaktig ska de initialt hantera saken mellan sig. Om saken inte löses ska leverantören och/eller kunden kontakta oss med sin fall. I de fall där leverantören och/eller kunden beter sig på ett sådant sätt att Eventdjs bär kostnaden för misstaget får vi ersättning från den drabbade parten motsvarande hela beloppet.

Användarna själva ansvarar och är skyldiga att följa lämpliga lagar angående regleringar såsom momsredovisning, skattbetalning och andra avgifter i samband med försäljning och köp av tjänster.

6. Material

Du bekräftar härmed och godkänner att du ensamt är ansvarig för alla material som du lägger upp eller publicerar på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till information, text, musik, ljud, länkar, foton, bilder, grafik, video, chatt, meddelanden, filer och andra material (“innehåll”). Du garanterar och bekräftar att du har alla lagliga rättigheter som behövs för att publicera innehåll på webbplatsen och att inget innehåll som du skickar in eller genom ditt konto kommer att kränka eller störa tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, publicitet eller andra personliga eller immateriella rättigheter; eller innehålla förtal, förtalsamt eller annars olagligt material. För att vara tydlig, i den mån att innehållet du lägger upp innehåller musik skriven av en annan part, representerar, garanterar och godkänner du att du har alla nödvändiga rättigheter från den parten att lägga upp musiken på vår webbplats.

Du bekräftar härmed och godkänner att företaget alltid ska ha rätten att vägra inkludera och/eller orsaka borttagning av något eller alla dina inlägg eller innehåll av vilken anledning som helst och efter eget gottfinnande, inklusive i händelse av att du upprepade gånger kränker tredje parts rättigheter. Du bekräftar härmed och godkänner att företaget kan, efter eget gottfinnande, lämna ut dina inlägg eller innehåll för att följa lagen, domstolsbeslut eller den rättsliga processen; och/eller skydda individers rättigheter och säkerhet; och/eller lösa tvister om immaterialrättsliga ägande.

7. Licens

Genom att publicera innehåll på någon del av webbplatsen ger du automatiskt Eventdjs, och du garanterar och bekräftar att du har rätten att ge Eventds, en icke-exklusiv, överförbar, fullt betald, globalt licens (med rätten att sublicensiera) att använda, kopiera, utföra, visa, omformatera, översätta, utdrag (hela eller delar av) och distribuera sådant innehåll och att förbereda bearbetningar av, eller inkludera i andra verk, sådant innehåll, och att bevilja och auktorisera sublicenser av ovanstående. Denna licens inkluderar utan begränsning alla och alla professionella namn, foton, varumärken, logotyper och biografisk information om DJs, utövare eller andra profiler. Du kan ta bort sådant innehåll från webbplatsen när som helst och licensen som beviljats ovan kommer automatiskt att upphöra.

8. Uppförande

Du accepterar att använda webbplatsen endast för lämpliga och lagliga ändamål. Du samtycker uttryckligen till att, när du använder webbplatsen, inte:

 • Bryta mot någon lokal, statlig, provinsiell, nationell eller annan lag eller förordning, eller någon domstolsorder, inklusive, men inte begränsat till zonbegränsningar;
 • Kränka rättigheterna hos någon person eller enhet, inklusive utan begränsning deras immaterialrättigheter, sekretess, publicitet eller avtalliga rättigheter;
 • Störa eller skada vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, genom användning av virus, avbrytningsbots, trojanska hästar, skadlig kod, flödespingar, nekande-att-tjänst-attacker, paket eller IP-spoofing, förfalskade rutterings- eller e-postadressinformation eller liknande metoder eller teknik;
 • Använda vår webbplats för att överföra, distribuera, publicera eller skicka in någon information om någon annan person eller enhet, inklusive utan begränsning foton av andra utan deras tillstånd, person
 • Använda automatiserade skript för att samla in information eller annars interagera med webbplatsen;
 • Använda webbplatsen för att hitta en medlem och sedan genomföra en bokning av en Gig oberoende av webbplatsen för att kringgå avgifter eller andra skyldigheter till företaget enligt dessa villkor;
 • Som en talangjakt, skicka in någon Gig annons med falsk eller vilseledande prisinformation, eller skicka in någon Gig annons med ett pris som du inte avser att hedra; eller
 • Ladda upp, publicera, skicka eller överföra något innehåll som:
 • (i) kränker, tillgriper eller bryter mot en tredje parts patent, upphovsrätt, varumärke, trade secret, moraliska rättigheter eller andra immaterialrättigheter, eller rättigheter till publicitet eller sekretess;
 • (ii) bryter mot, eller uppmuntrar någon beteende som skulle bryta mot, någon tillämplig lag eller förordning eller skulle leda till civil skadeståndsansvar;
 • (iii) är bedräglig, falsk, vilseledande eller bedräglig;
 • (iv) är förtalande, obscene, porrsmart, vulgär eller stötande;
 • (v) främjar diskriminering, fördomsfullhet, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon individ eller grupp;
 • (vi) är våldsam eller hotfull eller främjar våld eller åtgärder som är hotfulla mot någon annan person; eller
 • (vii) främjar olagliga eller skadliga aktiviteter eller ämnen;
 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från vår webbplats för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, i en eller flera nedladdningar, en samling, sammanställning, databas, katalog eller liknande, oavsett om det är genom manuella metoder, genom att använda bots, crawlers eller spiders, eller på annat sätt;
 • Använda, visa, spegla eller ramma webbplatsen, eller något enskilt element inuti webbplatsen, företagets namn, något företag varumärke, logotyp eller annan proprietär information, eller layout och design av någon sida
 • “Undvik, kringgå, ta bort, inaktivera, försämra, dekryptera eller på annat sätt kringgå någon teknisk åtgärd som införts av företaget eller någon av företagets leverantörer eller någon annan tredje part (inklusive en annan användare) för att skydda webbplatsen;
 • Förfalska någon TCP/IP-paketrubrik eller någon del av rubrikinformationen i någon e-post eller nyhetsgruppspostning, eller på något sätt använda webbplatsen för att skicka ändrad, bedräglig eller falsk källidentifierande information;
 • Försöka avkoda, avkompilera, avmontera eller omvända ingenjörskonsten av någon av mjukvaran som används för att tillhandahålla webbplatsen; eller
 • Kopiera, lagra eller på annat sätt få åtkomst till någon information som finns på webbplatsen för syften som inte uttryckligen tillåts av dessa villkor;
 • Förespråka, uppmuntra eller hjälpa någon tredje part att göra något av ovanstående.
 • Företaget kommer att ha rätten att undersöka och åtala överträdelser av något av ovanstående på ett så fullständigt sätt som lagen tillåter. Företaget kan involvera och samarbeta med myndigheter som utreder brott i samband med att åtala användare som bryter mot dessa villkor. Du erkänner att företaget inte har någon skyldighet att övervaka din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller att granska eller redigera någon innehåll, men har rätten att göra det för att driva och förbättra webbplatsen, för att säkerställa att du följer dessa villkor, eller för att följa gällande lag eller order eller krav från en domstol, administrativ myndighet eller annan statlig myndighet.”

9. Upphovsrättsintrång

Utan att begränsa det som anges ovan, om du tror att någon innehåll eller annat material som läggs upp på webbplatsen utgör en kränkning av dina upphovsrättigheter, kommer vi att snabbt svara på någon korrekt inlämnad anmälan som innehåller de uppgifter som detaljeras nedan. 

Skicka skriftlig anmälning om påstådda upphovsrättsintrång till följande kontaktinformation: hello@mentgroup.se

För att vara giltig måste anmälan vara en skriftligt innehålla följande:

 • Fysisk eller elektronisk signatur av person som är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar vid den påstådda kränkningen;
 • Identifiering av det påstådda upphovsrättsskyddade verket som hävdas ha kränkts, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda online-plats täcks av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den platsen;
 • Identifiering av det material som hävdas vara intrång eller föremål för intrångsverksamhet och som ska tas bort eller åtkomst till vilken ska inaktiveras, samt upplysningar som räcker för att vi ska kunna hitta materialet;
 • Upplysningar som räcker för att vi ska kunna kontakta den som klagar, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den som klagar kan kontaktas;
 • Ett uttalande att den som klagar har god tro på att användning av materialet på det sätt som klagas på inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;
 • Ett uttalande att informationen i anmälan är korrekt och under påföljd av försök att lura, att den som klagar är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar vid den påstådda kränkningen.”

10. Tvister

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänvisning till bestämmelser om kollision av lagar och, vad gäller frågor som rör upphovsrätt, varumärken och patent, enligt svenska lagar. Alla tvister eller krav som härrör från eller relaterar till dessa användarvillkor eller någon relaterad överenskommelse, deras verkställighet eller tolkning, eller på grund av påståddt intrång, default eller förskingring i samband med någon av deras bestämmelser, ska avgöras genom bindande skiljeförfarande. Ansökan om skiljeförfarande ska göras av vilken part som helst här till inom en rimlig tid efter att anspråk, tvist eller annat föremål i fråga har uppstått, och i vilket fall som helst inte göras efter det datum då inledande av rättsligt förfarande, baserat på sådant anspråk, tvist eller annat föremål i fråga, skulle förhindras av gällande preskriptionsfrist. Frågor som rör upptäckt ska beslutas av skiljemannen. Efter hörande ska det tillåtas att skriva post-hörande memorandum. Skiljemannen ska fatta beslut inom tjugo (20) dagar efter slutet på hörandet. Vid beslutsfattande ska skiljemannen inte ha befogenhet att ändra, utöka, modifiera eller suspendera någon av bestämmelserna i denna överenskommelse eller att bevilja ett pris eller lösa ett problem som är större än vad som skulle ha varit möjligt från en domstol enligt den statliga eller allmänna rättsliga teorin som hävdas. Skiljemannen ska lämna en skriftlig yttrande som innehåller de faktiska och rättsliga grunder.